CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG - LEVEL 01

Chương trình luyện tập dựa trên tính thực hành liên tục thông quá các bài tập đơn giản và mang tính ứng dụng cao. Qua khóa học này, học viên sẽ có thể:

  • Nắm được ưu/khuyết điểm trong giọng nói của mình
  • Nắm được các phương pháp để cải thiện những điểm yếu trong giọng nói.
  • Thực hành liên tục để cải thiện chất lượng giọng nói từ kỹ năng bên ngoài đến cảm xúc, năng lượng.
  • Trải nghiệm kiểm tra chất giọng trong phòng thu âm.
  • Được tham gia chương trình Đồng Hành Trọn Đời của GREEN VOICES.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG KHÓA HỌC CHẤT LƯỢNG

TỪ GREEN VOICES